CHÀO ĐÓN HỌC SINH KẾT NGHĨA THAM QUAN TẠI HÀ NỘI TỪ NGÀY 06~08/7/2019

ktcavn 0 2,179 2019.07.11 09:52

Hoạt động "Chia sẻ tình yêu nhỏ" giữa 40 trẻ em nghèo huyện Con Cuông và Hội thành viên người Hàn Quốc sống tại Hà Nội gặp mặt lần 2 được tổ chức tại khách sạn Sport Hotel từ ngày 06~08/7/2019.

 

83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806
83759cd21392e765cfae2cac85321def_1562806

 

Comments