HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG HÀN

ktcavn 0 1,963 2019.03.05 16:00

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG HÀN  

 

Ngày 28/01/2019, tổ chức KTCA cùng với các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ tiếng Hàn tham gia hoạt động xã hội " Tết vì người nghèo " tại Trường tiểu học 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768
8b5197061512bac6fa970a08d835d288_1551768 

 

Comments