HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BÁNH TOOK

ktcavn 0 1,846 2019.02.13 19:07

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BÁNH TOOK 

- Thời gian: Ngày 25/01/2019 

- Đối tượng: sinh viên Trung tâm tiếng Hàn Trường Đại học Vinh.

- Số lượng: 22 sinh viên

- Cách thức: Nấu bánh gạo và làm bánh rán cải thảo.

01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550051
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550051
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550052
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550052
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550052
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550052
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550052
01c161a16de9a95a8b15466a4fe52708_1550052
 

Comments