THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP 1 TẠI VĂN PHÒNG VÀO THÁ…

ktcavn 0 2,070 2018.11.19 10:26

 THÔNG BÁO LCH THAY ĐI THI GIAN KHAI GING LP SƠ CP TI VĂN PHÒNG KTCA VIT NAM VÀO THÁNG 12/2018.

 

Thi gian trước, t chc KTCA ca chúng tôi có đăng thông báo v kế hoch d kiến khai ging lp tiếng Hàn sơ cp ti văn phòng KTCA ( phòng 1201, Tháp B, Du khí Quang Trung ) là vào ngày 10/12/2018.

 

Nhưng do có mt s lý do nên KTCA xin thông báo hoãn thi gian khai ging t 10/12/2018 sang cui tháng 12/2018 hoc đu tháng 1/2019. Khi nào có lch khai ging c th chúng tôi s thông báo và ch đng liên h li.

Thông tin tham kho: Website www.ktcavn.org

 

    Trang Facebook: Korean Club Đi hc Vinh.

Comments