NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á (04/11)

ktcavn 1 3,502 2018.10.16 12:58

Vào chủ nhật ngày 04/11/2018, Tổ chức KTCA sẽ tham gia chương trình "Ngày hội giao lưu văn hóa Đông Nam Á" do Trường Đại học VInh tổ chức tại Sân ký túc xã số 5
Thành phần gồm: Việt Nam, Lào, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản 
Thời gian dự kiến: từ 13:00 ~ 22:00 
Mỗi đội tham gia sẽ chuẩn bị 3 loại Bánh gạo và bánh truyền thống Hàn Quốc, sau đó giới thiệu và chấm điểm. 
Chúng tôi sẽ giới thiệu văn nghệ, chơi trò chơi truyền thống Hàn Quốc và mặc trang phục HanBook. 
Sẽ trình diễn trang phục thời trang và biểu diễn văn nghệ ( độc đáo và đặc sắc), ngoài ra sẽ có ca sỹ khách mời do Trường Đại học Vinh mời về biểu diễn. 
Nếu các bạn quan tâm hoặc muốn tham dự vui lòng đăng nhập trang Web hoặc trang FB: Korean Club Đại Học Vinh. 

(사)한국기술사업화진흥협회(KTCA)는 11월 04일(13:00~20:00)에 빈국립대학교에서 동남아 문화교류 축제에 참여합니다. 
떡 3종류 및 3종류의 조리 음식이 소개되며, 
대중가요 및 고전음악과 전통 놀이 한복을 소개할 것입니다. 
관심을 가지고 참관하여 주시면 감사하겠습니다. 

Comments

우물하내 2018.10.20 22:00
행사 날자 변경을 공지합니다.


빈대국립학교의 사정으로  당초 11월03일(토요일)에서
11월 04일(일요일)로 변경되엇습니다.
혼란을 일으겨 대단히 송구합니다.