TỔ CHỨC LỚP TIẾNG HÀN QUỐC SƠ CẤP 1 VÀO THÁNG 12/2018

ktcavn 0 2,026 2018.09.28 12:48

 

T tháng 10/2016, T chc KTCA ca chúng tôi đã trin khai được các lp hc Tiếng Hàn sơ cp ti văn phòng đ nhm phc v và đáp ng nhu cu ca các bn hc sinh sinh viên, nhng người đang có mong mun sang Hàn Quc đ hc tp cũng như làm vic. Các lp hc ca chúng tôi có th giúp các bn nâng cao được kh năng ngôn ng Tiếng Hàn thông qua vic hc tp trên lp vi giáo viên người Hàn Quc, ngoài ra KTCA còn t chc các bui hc dã ngoi ngoài tri nhm to hng thú, cơ hi cho các bn được nói chuyn vi người Hàn Quc bng nhng ch đ cuc sng hng ngày. sau nhng bui dã ngoi như vy các bn có th t tin giao tiếp vi người khác bng tiếng Hàn. Điu đó phn nào cng c được nhng kiến thc đã được hc và gn kết các bn vi nhau hơn. 
Tháng 12/2018 T chc chúng tôi s m thêm 1 lp sơ cp ti văn phòng vi s ging dy ca giáo sư người Hàn. 
    * Thi gian d kiến: 10/12/2018.
    * Thi lượng: 40 bui t 13h30-15h30 vào các ngày Th 2,3,5,6. 
    * S lượng: 30 bn. 
    * Hc phí: Không thu bt c khon chi phí nào, Giá giáo trình: 30.000đ/1 quyn. 
    * Đi tượng: hc sinh, sinh viên, nhng người có mong mun hc Tiếng Hàn. 
Cách thc đăng ký:  + Thông qua Website www.ktcavn.org 
                        + Liên h SDT: 0238 898 8383 
                        + Trc tiếp đăng ký ti: Phòng 1201, Tng 12, Tháp B, Chung cư Du khí Quang Trung, Tp.Vinh, Ngh An vào chiu t 14:00 - 16:00 ngày  5,6,7/12/2018.
Hn đăng ký: đến hết ngày 07/12/2018

 

Comments