Lễ ký kết biên bản ghi nhớ 3 bên giữa Trường Đại học SPKT Vinh - Sở Ng…

ktcavn 1 859 2017.06.16 17:43

Vào 14h ngày 14/06/2017 ti văn phòng Trường Đi hc SPKT Vinh đã tiến hành " L ký kết biên bn ghi nh 3 bên MOU  gia Trường Đi hc SPKT Vinh - S Ngoi v - Hip hi Chn hưng thương mi hóa Công ngh Hàn Quc ( KTCA ) ". Tham d bui ký kết có Phó Hiu trưởng trường - Thy Phm Hu Truyền; Giám đc S Ngoi v - ông Trn Ngc Danh; Trưởng Đi din t chc KTCA Vit Nam - ông Han Sang Won và s tham gia ca ban giám hiệu nhà Trường. 

663b1186b13de3f542ffe9ee0c46ec33_1497605
 

Phát biếu tại buổi lễ, Thầy Phạm Hữu Truyền - Phó hiệu trưởng Trường bày tỏ mong muốn hợp tác với tổ chức KTCA để thực hiện dự án lớp học tin học và tiếng Hàn Quốc miễn phí cho các bạn có nhu cầu nâng cao trỉnh độ, ngoại ngữ của mình. Hoạt động này không chỉ giúp đỡ các em tích lũy thêm kiến thức mà còn tạo tiền đề cho các bạn trong việc nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm.

663b1186b13de3f542ffe9ee0c46ec33_1497605
 

Giám đốc Sở Ngoại Vụ - Ông Trần Ngọc Danh kỳ vọng vào sự hợp tác Ba bên này dành cho giới trẻ, vì họ chính là những người sẽ cống hiến sự sang tạo của mình cho tương lai Việt Nam. Thông qua dự án lần này, góp phần tăng cường tình hữu nghị sâu sắc đối với quan hệ hai nước VIệt Nam - Hàn Quốc.

663b1186b13de3f542ffe9ee0c46ec33_1497606
663b1186b13de3f542ffe9ee0c46ec33_1497606
663b1186b13de3f542ffe9ee0c46ec33_1497606
663b1186b13de3f542ffe9ee0c46ec33_1497606
 

 

Comments

우물하내 2017.06.25 17:30
빈사범기술대학교 응에안성외무청과 저희 지회는 "노동능력향상 프로잭트" 실현을 위한 3자 MOU 협약을 마쳤습니다.
보시는 바와 같이 한국어교육과 컴퓨터 활용 교육과 정보통신 교육을 빈기술사범대 학생들을 대상으로 무상교육합니다.
뿐만 아니라,
각종 산업 기술들을 교육하여 경제 부흥을 다져가고 있는 베트남에 경공업 뿐만이 아니라 중공업 및 금속조립의 실질적 발전의 토대를 공고히  하는 계기가 될 것입니다.
이미 삼성전자에서 유능한 인재채용을 위한 학교 당국자와 협의가 진행중이기로 우리의 사업은 그 역할에 관심을 받고 있습니다.
우리는 한국 내의 기업군 안에서 CSR (기업의 사회적 책임) 활동을 베트남에서,특히 이 지역에서 이루어 질 수 있기를 기대하며 생산적 결과와 함께 기업의 유익이 극대화
되 도록 개발 할 준비가 마쳐졌으며 각 유관 기관들과 노력을 다해나갈 것입니다.