Hội Bác sỹ thành phố Deajeon và tổ chức KTCA trao quà cho người dân ng…

ktcavn 1 646 2017.05.10 11:05

http://www.nghean.gov.vn/wps/portal/concuong/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3i_MG9_TxPDUOegUGMzA0_HAEtDL19XQyM3I_1wkA4kFV6W_q4GnmbuHsZBXqZepkYmEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQBkU95n/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlZLT0k0MVVDQk5CNjBJQTUyVTNISDNPRDM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content+huyen+con+cuong/hcc/ttsk/1eb04c80410f27b7b652f7b11ea61385 

 

Nằm trong chương trình khám, cấp thuốc miến phí cho người nghèo tại Con Cuông, Chiều ngày 6/5,  hiệp Hội bác sỹ Thành phố DEAJEON, Hàn Quốc đã tổ chức đi tặng quà cho người dân Đan Lai , tại bản Cò Phạt xã Môn Sơn. 

 

7cdb38a9b7616b119c9fc1c046163959_1494381

 

Tại đây đoàn đã trao tặng cho người dân bản Cò Phạt gồm 8 tạ gạo, 60 thùng quà gồm quần áo người lớn và trẻ em, một số nhu yếu phẩm như thuốc bổ, thuốc tẩy giun, bao cao su …

Bản Cò Phạt hiện có 111 hộ, 100% là người dân tộc Đan Lai, hiện sống biệt lập trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát. Do được ít tiếp cận, giao lưu với bên ngoài, nên trình độ dân trí ở đây thấp, đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

7cdb38a9b7616b119c9fc1c046163959_1494381
Đê đến được với bản Đan Lai , đoàn đã phải vượt hơn 20 cây số bằng đường thủy.
7cdb38a9b7616b119c9fc1c046163959_1494381

Những phần quà mà đoàn hiệp Hội bác sỹ , Hàn Quốc dành tặng đã kịp thời động viên, chia sẻ để người dân bản Cò Phạt cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

 

Comments

우물하내 2017.05.18 14:22
이 장면은 단라이족의 본거지 단라이를 찾아 선물을 전달입니다.
이동식 원동기를 달은 원시 모형이 배를 이용하여 2시간여동안 급류를 거슬러 올라가야만 하는 단라이..
구글맵에도 잡히지 않는 강 이편 저편은 한국에서는 상상도 못하는 자연의 경관입니다.

아직도 이런 소수부족에는 넓은 세상의 이런 저런 많은 도움들이 필요로하고 있었습니다.
언어는 다르지만, 손 내미는 이방인들의 손길에 화답하는 꼬맹이들이 스승으로 전해옵니다.
우리가 향유하는 문명을 자신하지 말아야겠다는 생각도 듭니다.
인간 본 모습을 찾아 올라가는 중에 단라이 사람들이 있었습니다.