No Title Writer Date Views
30 NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á (03/11) 댓글+1 ktcavn 10.16 26
29 TỔ CHỨC LỚP TIẾNG HÀN QUỐC SƠ CẤP 1 VÀO THÁNG 12/2018 ktcavn 09.28 29
28 Khai giảng lớp Tiếng Hàn sơ cấp lần 3 댓글+1 ktcavn 2017.09.20 466
27 Hoạt động "Chia sẻ tình yêu nhỏ" tại Huyện Con Cuông vào ngà… 댓글+1 ktcavn 2017.08.23 402
26 Lễ ký kết biên bản ghi nhớ 3 bên giữa Trường Đại học SPKT Vi… 댓글+1 ktcavn 2017.06.16 618
25 2017 대전광역시의사회 베트남 해외의료봉사 댓글+1 Administrator 2017.06.16 396
24 Hoạt động khám chữa bệnh tại xa Lục Dạ - huyện Con Cuông - t… 댓글+1 ktcavn 2017.05.15 368
23 Hơn 1.400 người dân nghèo được khám cấp phát thuốc miễn phí. 댓글+1 ktcavn 2017.05.10 407
22 Hội Bác sỹ thành phố Deajeon và tổ chức KTCA trao quà cho ng… 댓글+1 ktcavn 2017.05.10 409
21 Hội Bác sỹ thành phố Deajeon khám chữa bệnh nhân đạo tại xã … 댓글+1 ktcavn 2017.05.10 344
20 Hội Bác sĩ thành phố Deajeon khám chữa bệnh nhân đạo tại xã … ktcavn 2017.05.10 351
19 Lễ tuyên dương các bạn đã đạt kết quả cao trong kì thi năng … 댓글+1 ktcavn 2017.04.25 446
18 Lễ ký kết Bản ghi nhớ MOU giữa Hiệp hội Bác sĩ Deajone , tổ … 댓글+1 ktcavn 2017.04.03 422
17 Khai giảng lớp học tiềng hàn cơ sở lần 2 ( Tháng 3 / 2017) ktcavn 2017.03.24 309
16 Cố lên !!! Hãy nắm trong tay chứng chỉ tiếng Hàn ( 아자!!!! 한국… ktcavn 2017.03.22 337