MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG

ktcavn 0 180 2018.09.24 10:38

Thành viên của Tổ chức KTCA chi nhánh Việt Nam.


 

1. 우리 협회는 전혀 영리를 목적으로 하는 각종류의 한국및 베트남 유학회사와 관계하지 않고 있으며, 순수한 비영리 인도주의 사회 지원활동을 하고 있을뿐입니다.

Hiệp hội của chúng tôi không liên kết với bất k công ty học tập nào của Hàn Quốc và Việt Nam vì lợi nhuận, và chỉ thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo phi lợi nhuận thuần túy.

 

 

2. 우리 협회는 베트남 인민들이 필요로 때까지 신뢰와 성실을 바탕으로 여러분들과 함께할 것입니다.

Sự kết hợp của chúng tôi sẽ dựa trên sự tin tưởng và chân thành cho đến khi người Việt Nam cần nó. 

 

 

3. 만약 향후 어느 누구든지 우리 협회를 빙자하여dựavào 이익을 취하고 있는경우 아래 전화로 신고해주시기 바랍니다.

Nếu bất cứ ai trong tương lai được hưởng lợi từ hiệp hội của chúng tôi, xin vui lòng báo cáo nó trên điện thoại dưới đây.

E Địa chỉ liên hệ: Phòng 1201, Tầng 12, Tháp B, Chun cư Dầu khí Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An.

' Điện thoại: 0238 898 8383

Comments