Người đứng đầu

최고관리자 0 2,097 2016.10.19 00:33
Người đứng đầu

Tôi là trưởng đại diện Chi nhánh Việt nam của Hiệp hội phát triển thương mại hóa công nghệ Hàn Quốc HAN,SANG WON.

Tôi rất vui khi được gặp các bạn ở đây.

 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã phát triển văn hóa xã hội và chính trị độc lập trong giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.

Tuy nhiên, thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống đang có khuynh hướng quốc tế hóa nhanh chóng và dần dần thoát khỏi sự độc lập về nền kinh tế. Với hiện tượng này, hiệp hội KTCA nhắm đến Việt nam là đất nước phát triển kinh tế công nghiệp mới và đã bắt đầu hoạt động tại Việt nam [ giấy phép số 345/CNV-HĐ] để thành lập nền tảng cơ sở phát triển kinh tế hỗ trợ nhau.

 

Theo đó, để hiện thực hóa giá trị khai sinh ban đầu của hiệp hội là đặt con người lên trọng tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để vừa hoạt động giúp đỡ liên quan vấn đề kĩ thuật vừa được gặp gỡ gần gũi với các bạn hơn.

 

Comments