Kế hoạch hoạt động từ 2016 đến 2020

최고관리자 0 1,863 2016.10.19 00:37
Kế hoạch hoạt động từ 2016 đến 2020

Tháng 04/2016 Chúng tôi được Bộ ngoại cấp phép hoạt động tại Việt Nam theo đúng quy định của Pháp Luật.

Mục tiêu hoạt đông của chúng tôi gồm có: Hỗ trợ bảo trợ trẻ em, Tư vấn quản lý công nghệ và phát triển nhân lực

Chúng tôi có nhiều kế hoạch dự án sẽ thực hiện tại Việt Nam. Hiện tại, kế hoạch trước mắt là chúng tôi sẽ hỗ trợ về dịch vụ y tế tại Tỉnh Nghệ An

Đối tự hỗ trợ: Ưu tiền đầu là bù đắp cho các nạn nhân chiến tranh, trẻ em bị ảnh hưởng chiến tranh và sau đó là người có hoàn cảnh khó khăn 

Lộ trình của chúng tôi trước tiên sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ lao động thương binh xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em..... và các cơ quan ban ngành khác tổ chức các đợt thăm khám có các Bác Sỹ từ các bệnh viện của Hàn Quốc sẽ sang, tại một địa điểm thăm khám quy định. Sau đó sẽ thành lập bệnh viện thăm khám chữa bệnh. Thời gian chuẩn bị để thành lập bệnh viện sẽ là 4 năm.

 

Comments