Ngày 17, 18/5/2018 bác sĩ từ Hàn Quốc về phẩu thuật thẩm mỹ mổ hàm ếch…

ktcavn 1 275 2018.05.18 10:55

Hình ảnh các bé được phẩu thuật hở hàm ếch vào ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2018 tại bệnh viên sản nhi Tỉnh Nghệ An

Comments

우물하내 2018.05.24 11:09
5월 17~18일 사이에
2017. 01월 21일, KTCA와 응에안성외무청 그리고 대전광역시의사회 사이의 의료기술 교류 및 의료봉사에 관한 MOU를 근거한 제 2차 의료기술교류를 통하여 선청성 구순열,구개열환아 7명을 대상으로 응에안성 빈시티 소재 소아병원[산모]에서 실시했습니다.
특이한 것은, 교류를 위하여 대전을지대병원 원장이신 홍인표 박사께서 3남을 포험한 팀을 구성했습니다.