Khai giảng lớp tin học tại Đại học Vinh

ktcavn 1 308 2018.05.09 17:35

Ngày 7/5/2018 khai giảng lớp tin học word tiếng Hàn cho sinh viên, tại trường Đại học Vinh

Comments

우물하내 2018.05.10 20:15
빈대학교 도서관 6층에
우리 KTCA 전용 한국어 교실에 이어 컴퓨터 교육장을 오픈했습니다.
한글 타자연습이 진행되고 있고,
상용 Excel 교육이 준비되고 있습니다.