1/5/2018 Trung tâm tiếng hàn KTCA tại Đại học Vinh

ktcavn 1 331 2018.05.04 16:23

1/5/2018 Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Đại học Vinh tổ chức:

"Trải nghiệm văn hóa ẩm thực Hàn Quốc cho sinh viên câu lạc bộ tiếng Hàn"

"Làm Kimbap và giao lưu bóng đá" 

Comments

우물하내 2018.05.09 12:50
한국어동아리 한국 음식문화 체험 "김밥 편"

5월 1일 노동절 오후  빈국립대학교에서 김밥을 만들어 나눠 먹고 편을 나눠서 축구시합도 했습니다.