12/03/2018 Khai mạc trung tâm tiếng Hàn KTCA tại Trường Đại học Vinh

ktcavn 1 342 2018.03.26 18:49

Ngày 12/03/2018 tổ chức KTCA kết hợp với Trường Đại học Vinh khai mạc 3 lớp tiếng Hàn sơ cấp cho sinh viên Trường Đại học Vinh

Comments

우물하내 2018.04.09 14:10
"한국어센터 개설"

한국과 베트남이 한국어를 통해서 서로를 깊이 이해하고 성숙한 미래가 펼쳐질 역할이길 기대하면서..

59학생이 3개 학급을 이뤘습니다.
이 학생들 안에서 한글버전 MS word , 한컴 word 교육이 곧 시작되도록 전용 컴퓨터 교육장이 내일이면 완비됩니다.