09/02/2018 trao quà tết cho các hộ dân Đan Lai-huyện con Cuông-tỉnh Ng…

ktcavn 3 1,617 2018.02.28 18:29

09/02/2018 tổ chức KTCA gồm 4 người lên Khe Bùng và Cò Phát thuộc xã Môn Sơn-huyện Con Cuông-Tỉnh Nghệ An trao tặng quà tết cho các hộ dân Đan Lai

Comments

우물하노이 2018.02.28 20:09
단라이부족 원적지 케붕 마을입니다. 인터넷에서 접하던 사진속 마을을 수 차례 위험 구간을 넘기고서야 접근할 수 있었습니다.
하노이에서 보내온 옷 박스가 4륜 구동 트랙터에 실려 험한 산길을 비켜 오히려 하천을 거슬러 올라올 수 밖에 없는 지역입니다.
케붕에서는 118가구에 79명의 아동을 만났습니다.

약품과 현금을, 옷을 보내는 마음을 고스란히 전달하고자 했습니다.
닉네임 2018.11.01 16:22
컴퓨터수리 - https://컴퓨터수리존.com
신림동컴퓨터수리 - https://컴퓨터수리존.com
봉천동컴퓨터수리 - https://컴퓨터수리존.com
상도동컴퓨터수리 - https://컴퓨터수리존.com
기업용인터넷 - https://fastnetbiz.kr
기업인터넷전화 - https://fastnetbiz.kr
사무실랜선공사 - https://fastnetbiz.kr
원룸인터넷 - https://fastnetbiz.kr
오피스텔인터넷 - https://fastnetbiz.kr
피시방인터넷 - https://fastnetbiz.kr
fastnet biz통신 - https://fastnetbiz.kr
fastnet - https://fastnetbiz.kr
티비다시보기 02.14 12:29
https://chtop.co.kr 티비다시보기