Khai giảng lớp tiếng hàn cấp 2

ktcavn 1 401 2018.01.10 19:12

Vào 9h ngày 03/01/2018, Tổ chức KTCA đã tiến hành khai giảng lớp tiếng Hàn cấp 2 khóa thứ 4 dành cho các bạn có  mong muốn nâng cao 

tiếng Hàn Quốc

Mục đích của khóa học cấp 2 là giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội nâng cao kiến thức ngôn ngữ tiếng Hàn, đáp ứng nhu cầu và 

đam mê đối với tiếng Hàn cũng như có thể tìm được một công việc tốt tại Công ty Hàn Quốc. 

Tổ chức chúng tôi mong rằng, với sự nỗ lực và nhiệt huyết có thể cùng các bạn học rốt ngôn ngữ tiếng Hàn.

Comments

우물하내 2018.02.16 07:41
제3기 2급한국어반 개강식

38명이 출발된 지난 제3기 초급 반원 중 12명이 2급반을 시작합니다.