HỖ TRỢ CHĂN BÔNG, QUẦN ÁO CHO NHÂN DÂN ĐAN LAI TẠI BẢN KHE BÚNG XÃ MÔN…

ktcavn 0 538 2021.01.11 17:02

 

87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
Ngày 18/12/2020, tổ chức KTCA phối hợp cùng Công ty SH Company tại Hà Nội đã thực hiện hoạt động trao quà cho người dân nghèo tại bản Khe Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

 

 Đoàn chúng tôi đã trao tặng 120 chiếc chăn bông và 220 bộ quần áo thể thao, đồ quần áo quyên góp và 250 túi bánh kẹo.

 

87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352
87eb815da6b4a437aeca60b3d346a518_1610352

 

Comments