HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DÃ NGOẠI DÀNH CHO 40 TRẺ EM CON CUÔNG TẠI HÀ NỘI

ktcavn 0 440 2019.07.10 12:52

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DÃ NGOẠI DÀNH CHO 40 TRẺ EM CON CUÔNG TẠI HÀ NỘI


Ngày ​06/7/2019, xuất phát từ Con Cuông di chuyển đến Khách sạn Sport Hà Nội 

294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
294d5a4de4bc041dd5511c56c4ddb94c_1562730
Comments