HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TRỂ EM - TRAO QUÀ NHÂN ĐẠO TẠI XÃ MÔN SƠN, CON CUÔNG,…

ktcavn 0 450 2019.02.14 10:05

 

Hỗ trợ trẻ em dân tộc Đan Lai xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ngày 28/01/2019 của tổ chức KTCA chi nhánh Việt Nam.

f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106
f82432648d99f09e48468adad723bd7d_1550106

 

Comments