LỄ KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN KHÓA THỨ 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH.

ktcavn 1 540 2018.10.02 15:53

Ngày 1,2/10 vào 8:30 tại phòng học số 12 Tầng 6, Thư viện Nguyễn Thúc Hào Trường Đại học Vinh đã diễn ra buổi khai giảng Tiếng Hàn sơ cấp 1 khóa thứ 2 dành cho các bạn học sinh, sinh viên có đam mê và nguyện vọng học tiếng Hàn.

Tại buổi khai giảng, lớp sơ cấp 1 lần này có 17 bạn và lớp sơ cấp 2 có 15 bạn tham dự buổi khai giảng.

Lịch học của lớp Sơ cấp thứ 1: Sáng Thứ 2,4,6 từ 09:00 ~ 11:00

Lịch học của lớp Sơ cấp thứ 2: Sáng Thứ 3,5 từ 09:00 ~ 11:00 và Chiều Thứ 6 từ 13:30 ~ 15:30

 

44a39d8bb2898adab17152661afcaaa5_1538528
44a39d8bb2898adab17152661afcaaa5_1538528
 

 

Comments

우물하내 2018.10.04 16:35
빈국립대학교 KTCA한국어센터 제2기 초급 과정이 시작되었습니다.
지난 7월 말 1기 초급 3개 반을 마치고 이어서 2급과정이 진행되면서 매 주간 2시간씩 9회 교육이 실시되고 있습니다.
11월 2일에도 신규 초급 1개반이 편성되어 실시되고,
12월 10에는 저희 센터 내 교육장에서도 1개 반이 편성이되어 한국어교육이 시작될 예정입니다.