Ngày 23/06/2018-Huấn luyện ban lãnh đạo câu lạc bộ tiếng Hàn trường Đạ…

ktcavn 1 461 2018.06.27 14:14

Ngày 23/06/2018-Huấn luyện ban lãnh đạo câu lạc bộ tiếng Hàn trường Đại học Vinh và hậu cần chương trình tình yêu nhỏ tại Huyện Con Cuông-tỉnh Nghệ An 

Comments

우물하내 2018.07.10 12:44
저희 빈국립대학교 한국어센터에 한국어동아리가 조직이 되었습니다.
우리 지회는 하노이작은사랑모임을 꼰꾸옹현 단라이부족 어린 학생들을 대상으로 2차 장학사업을 유치하고는 행사를 첫 임원들이 수련회겸 봉사활동으로써 행사를 맡아서 진행했습니다