THÔNG BÁO CÁC LỚP TIẾNG HÀN QUỐC SƠ CẤP LẦN 3, NĂM HỌC 2018-2019

ktcavn 0 151 2018.09.20 12:12
Link TB: http://hotrosinhvien.vinhuni.edu.vn/cac-chuong-trinh-dao-tao/seo/to-chuc-cac-lop-tieng-han-quoc-so-cap-dot-3-nam-hoc-2018-2019-86760

Tổ chức các lớp tiếng Hàn Quốc sơ cấp đợt 3, năm học 2018 - 2019
Trường Đại học Vinh phối hợp với Hiệp hội Chấn hưng Thương mại hóa Công nghệ Hàn Quốc (KTCA) tiếp tục tổ chức các khóa học tiếng Hàn sơ cấp dành cho cán bộ, học viên, sinh viên có nhu cầu, thông tin về khóa học cụ thể như sau:
1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Các lớp học

2.1. Lớp 1

- Ngày khai giảng: 01/10/2018;

- Lịch học: 3 buổi/tuần (13 tuần);

- Thời gian học: Từ 09h00’ - 11h00’, sáng thứ 2;4;6.

- Số lượng: Tối đa 20 người.

2.2. Lớp 2

- Ngày khai giảng: 01/10/2018;

- Lịch học: 3 buổi/tuần (13 tuần);

- Thời gian học: Từ 09h00’ - 11h00’, sáng thứ 3;5  và từ 13h30’ - 15h30 chiều thứ 6.

- Số lượng: Tối đa 20 người.

2.3. Lớp 3

- Ngày khai giảng: 05/11/2018.

- Lịch học: 3 buổi/tuần (13 tuần);

- Thời gian học: Từ 13h30’ - 15h30’, chiều thứ 2;4;6.

- Số lượng: Tối đa 20 người.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 01255.125678 (ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

mau_don_dang_ky.doc

Comments