Cố lên !!! Hãy nắm trong tay chứng chỉ tiếng Hàn ( 아자!!!! 한국어 자격증 얻자!!…

ktcavn 0 460 2017.03.22 18:43
Các bạn là những tu nghiệp sinh lao động từ Hàn Quốc về, những người chuẩn bị du học hay là những bạn đang chuẩn bị cho các kỳ thi xuất khẩu lao động (EPS- KLPT ). Ít nhất từ 4 tháng đào tạo ngôn ngữ bạn có thể làm được. Hãy tham gia lớp học tiếng cùng chúng tôi !!!!!!!
한국에서 귀국한 근로자
유학을 준비하는 자
노동 수출을 준비하는 자
최저 4개 월 부터......

Comments