팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

SỰ KIỆN GẶP MẶT GẮN KẾT TÌNH YÊU BÉ NHỎ VỚI TRẺ EM HUYỆN CON CUÔNG NGÀY 14/11/2020
HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TRAO QUÀ CHO NGƯỜI DÂN NGHÈO NHÂN DÂN ĐAN XÃ MÔN SƠN HUYỆN CON CUÔNG
CHÀO ĐÓN HỌC SINH KẾT NGHĨA CON CUÔNG ĐẾN THAM QUAN TẠI HÀ NỘI (06~08/7/2019)
HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI NGÀY 08/7/2019
HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI TẠI HÀ NỘI NGÀY 07/7/2019
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DÃ NGOẠI DÀNH CHO 40 TRẺ EM CON CUÔNG TẠI HÀ NỘI

2020 년 12 월
CN(일) T2(월) T3(화) T4(수) T5(목) T6(금) T7(토)
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31